Да ли може да се учи учење?

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1110

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Каталин Пустаи, Илдико Бачо

Каталин Пустаи, Илдико Бачо

П3

К3

Помоћ у образовном раду разредне старешине истраживањем случајева, приказима вежби, проширивањем методологијског знања. Вежбе које се граде на искуство учесника семинара. Развој компетенције педагога.

Наставници упознавају и испробавају методологију свесне примене широког спектра процедура па могу и сами да пружају прилику за самостално или групно учење.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Стратегије учења, технике учења и њихов развој

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику