Анализирање интеракције у учионици користећи видео-снимке

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1111

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Ева Шалаи, Емеше Сарка

Ева Шалаи, Емеше Сарка

П3

К4

Признајући важност професионалне комуникације наставника, сензибилизирања и подизања свести о карактеристикама ефикасних интеракција у учионицама на основу модела односа Биманс.

Сензибилизација учесника, микро анализа интеракције између ситуација у учионици, препознавање квалитета интеракције и вештина повезивања, посебно позитивних повратних информација, путем видео снимака из учионице.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Однос наставника - ученика, стручна комуникација наставника, вјештине везане за задовољење потреба студената, анализа интеракције.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику