Односи школе, педагога и родитеља

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1112

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Каталин Пустаи, Илдико Бачо

Каталин Пустаи, Илдико Бачо

П3

К4

Помоћ у образовном раду разредне старешине истраживањем случајева, приказима вежби, проширивањем методологијског знања. Вежбе које се граде на искуство учесника семинара. Развој компетенције педагога.

Циљ овог семинара је да припреми наставнике за методе повезивања са родитељима, и на ефикасну комуникацију.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Вербалне и невербалне комуникационе ситуације, потешкоће које проистичу из различитих ситуација, стопе комуникације, дефиниција дефиниције проблема, размишљања о одговорности звучника

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику