На путу ка квалитетним образовно-васпитним установама

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1113

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Татјана Варју Потребић, мастер учитељ , директор, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кристина Телек, дипл. Психолог, директор, Центар за социјални рад Кањижа

Татјана Варју Потребић, мастер учитељ, директор, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању; Кристина Телек, дипл. психолог, директор, Центар за социјални рад Кањижа; Лена Варју, мастер психолог, стручни сарадник, ОШ “Арањ Јанош“ Трешњевац

П3

К4

Унапређење компетенције просветних радника да анализирају сопствени положај и положај установе у образовно-васпитном раду и да дефинишу професионалну будућност.

Оспособљавање просветних радника да ван учионице раде на унапређењу васпитно-образовног рада; Разумевање значаја сарадње са осталим партнерима и подизање свести о улози појединца у образовно-васпитном раду.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Школе у Србији и школе у свету, Радионица “Моја установа”, Просветни радник-кључ квалитета, Активности наставника ван учионице

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови