Брига о деци – задатак свих институција, одговорност сваког појединца

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1114

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Татјана Варју Потребић, мастер учитељ, директор, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кристина Телек, дипл. психолог, директор, Центар за социјални рад Кањижа

Татјана Варју Потребић, мастер учитељ, директор, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Кристина Телек, дипл. психолог, директор, Центар за социјални рад Кањижа, Лена Варју, мастер психолог, стручни сарадник, ОШ „Арањ Јанош” Трешњевац

П3

К3

Оспособљавање учесника да свеобухватно сагледају проблеме деце у одељењу, са циљем да се проблеми ублаже, како би се остварило право на несметано образовање и васпитање.

Сензибилисање учесника да препознају и активно раде, индивидуално и у групи са децом која имају проблем у свакодневном животу, учењу или породици; Оспособљавање учесника за препознавање и коришћење могућности средине у решавању постојећих потешкоћа и проблема који утичу на општи успех и развој детета

Наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарaдник у предшколској установи
стручни сарaдник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Институције у локалној заједници, Радионица “Моја мрежа”, Радионице: Просветни радник и дете са различитим потребама, Студије случаја: дете у процесу развода, злостављано дете, занемарено дете, дете са асоцијалним и антисоцијални понашањем, дете са посебним потребама, Рад са одељењем у којем борави дете са различитим проблемима.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови