Сарадња и комуникација – кључ успеха у образовно-васпитном раду

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1115

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Татјана Варју Потребић, мастер учитељ, директор, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа; Кристина Телек, дипл. психолог, директор, Центар за социјални рад Кањижа

Татјана Варју Потребић, мастер учитељ, директор, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању; Кристина Телек, дипл. психолог, директор, Центар за социјални рад Кањижа; Лена Варју, мастер психолог, стручни сарадник, ОШ „Арањ Јанош“ Трешњевац

П3

К4

Оспособљавање учесника да свеобухватно сагледају потенцијалне могућности средине у којој се налази образовно-васпитна установа са циљем да се оне искористе у унапређењу васпитно-образовног рада у пракси.

Оспособљавање просветних радника да на асертиван начин комуницирају са децом, родитељима, колегама и локалном заједницом. Сензибилисање и оспособљавање учесника да препознају и искористе могућности средине у образовно-васпитном процесу.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Установа као део локалне заједнице. Радионица “Установа и заједница”. Просветни радник-кључ квалитета. Комуникација и сарадња. Асертивна комуникација. Невербална комуникација. Сарадња и комуникација са родитељима. Решавање сукоба.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови