Каријера и радне вредности

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1116

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Габриела Шароши, професор историје специјализована за менаџмент образовања, наставник филозофије, Сенћанска гимназија; Ирен Гемери, учитељица, наставник разредне наставе ‒ диференцирајући развојни педагог, ОШ „Стеван Сремац“ ИО „Турзо Лајош“, Сента

Атила Перпауер, професор разредне наставе, учитељ разредне наставе, професор разредне наставе-диференцирајући развојни педагог, О.Ш.“Стеван Сремац“, Сента; Габриела Шароши, професор историје специјализована за менаџмент образовања, наставник филозофије, Сенћанска Гимназија; Ирен Гемери, учитељица, наставник разредне наставе-диференцирајући развојни педагог,О.Ш.“Стеван Сремац“ И.О.“Турзо Лајош“,Сента

П4

К4

Оспособљавање учесника да препознају своје основне вредност и своја очекивања у вези радног окружења.

Да увиде како процес социјализације, планирање животног пута, упознавање саме себе утиче на професионални развој особе. Да схвате појам вредности, као основну карактеристику личности и виде њихове садржајно мењање. Упознају методе тестирања.

Учитељи
наставници основних
средњих школа и гимназија
наставници у образовању одраслих и наставници у дому ученика

Вредност, као основна карактеристика личности, Типови вредности и професионалне улоге, животни пут методологија тестирања, саветовање.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови