Хура историја!

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1117

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Габриела Шароши, професор историје специјализована за менаџмент образовања, наставник филозофије, Сенћанска гимназија, Ирен Гемери, учитељица, наставник разредне наставе,ОШ „Стеван Сремац“ ИО „Турзо Лајош“, Сента

Атила Перпауер, професор разредне наставе, учитељ разредне наставе, професор разредне наставе-диференцирајући развојни педагог, О.Ш.“Стеван Сремац“, Сента, Ирен Гемери, учитељица, наставник разредне наставе-диференцирајући развојни педагог,О.Ш.“Стеван Сремац“И.О.“Турзо Лајош“,Сента, Габриела Шароши, професор историје специјализована за менаџмент образовања, наставник филозофије, Сенћанска Гимназија

П3

К1

Сензибилисање наставника историје за увођење нових метода у наставу историје.

Упознавање наставника преко стеченог искуства са прављењем мапа ума, улогом драматизације на часу, исто као и са другим видовима игара са речима на часовима понављања. Покретање размишљања о организовању наставног часа код споменика историје са оригиналним садржајима датог периода.

Учитељи
наставници историје основних
средњих школа и гимназија

Како направити мапу ума, израдиће сценарио за драматизацију једног догађаја (живот на двору, битка, парламентска дебата). слагалице, укрштене речи, активити и друге интересантне игре на часу – размена искуства. Израда плана наставног часа у природној средини, у музеју или у неком од споменика културе.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови