Креативно решавање конфликата

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1118

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Габриела Шароши, професор историје специјализована за менаџмент образовања, наставник филозофије, Сенћанска гимназија; Ирен Гемери, учитељица, наставник разредне наставе ‒ диференцирајући развојни педагог, ОШ „Стеван Сремац“ ИО „Турзо Лајош“, Сента

Атила Перпауер, професор разредне наставе, учитељ разредне наставе, професор разредне наставе-диференцирајући развојни педагог, О.Ш.“Стеван Сремац“, Сента , Ирен Гемери, учитељица, наставник разредне наставе-диференцирајући развојни педагог, О.Ш.“Стеван Сремац“ И.О.“Турзо Лајош“,Сента, Габриела Шароши, професор историје специјализована за менаџмент образовања, наставник филозофије, Сенћанска Гимназија

П4

К4

Развијање компетенција за разумевање, процењивање, баратање и решавање конфликтних ситуација.

Упознавање педагошког друштва са техникама и методама ненасилне комуникације која треба да буде заснована на обостраном саговорничком уважавању, емпатији, прихватању без моралисања, саветовања, омаловажавања или осуђивања. Усвајање модела ненасилне комуникације кроз процес интеракције са средином/другим учесницима.

Васпитачи
учитељи
наставници основних
средњих школа и гимназија
наставници у образовању одраслих и наставници у дому ученика
стручни сарадници

Социометрија групе на основу колико људи је познавао пре обуке.., Моји конфликти и специфични начини решавања. Врсте и типови кофликата и предлози решења. Шта можемо научити из конфликата? Решавање у групи једног конфликта, коју је са собом донеo колега. Типови личности људи и њихово понашање у конфликтима. Иницирани сукоб и наше понашање. Критика и њен утицај на нас.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови