Климатске промене и њихов утицај на природу и друштво

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1119

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

др Арпад Бордаш ‒ професор физике ‒ Гимназија за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи“, Сента

др Арпад Бордаш - професор физике - Гимназија за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи“, Сента, Золтан Сепеши - школски психолог - ПТСЦ „Беседеш Јожеф“, Кањижа - професор психологије - Гимназија за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи“, Сента

П3

К1

Општи циљ програма је да упозна учеснике са узроцима климатских промена које су се дешавале у току Земљине историје, као и могућим променама које се очекују до краја 21. века. Програм такође жели да укаже на важност климатски свесног основног и средњошколског образовања.

У историји Земље клима се стално мењала и мења ће се у будућности. На климатске промен утичу природни и антропогени ефекти. До почетка индустријске револуције антропогени утицаји се могу занемарити у односу на природне. Да би могли да разумемо глобалне климатске промене које се дешавају на почетку 21. века треба да знамо какви се физички и хемијски процеси одигравају у атмосфери и океанима. Поред упознавања учесника са узроцима глобалних променама у току историје и објашњења процеса у систему атмосфера-океан-литосфера циљ програма је да упозна учеснике са очекиваним локалним климатским променама и њиховим утицајем на природну средину и друштвене токове. Такође нам је циљ да укажемо на важност науке и научних достигнућа у планирању одрживог економског развоја у будућности.

Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

Ситем атмосфера-океан-литосфера; Утицај гасова стаклене баште на климатске промене; Палеоклиматске промене; Урбана клима; Анализа климатских сценарија за 21. Век; Обновљиви извори енергије и њихова примена; Друштвено-економски аспекти климатских промена.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови