Подстицање дечјег стваралаштва кроз старе занате

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1120

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Софија Јегарски, дипломирани васпитач, ПУ “Драгољуб Удицки“ Кикинда

Бранкица Микалачки, васпитач у предшколској установи П.У.“ Срећно дете“ НовиКнежевац, Јолан Тот, Израђивач народних ношњи, Академско друштво за неговање музике „GUSLE „Кикинда, Смиљка Булатовић, везиља и трукерка, Смиљка Булатовић ПР, Довршавање текстила „Вез- Труковање” Кикинда

П3

К2

Стручно усавршавање просветних радника кроз стваралаштво и креативни рад.Стицање и усвајање нових знања и вештина кроз старе занате и оспособљавање за самостални рад и примену стечених знања у пракси са децом.

Подстицање и развијање маште и креативности , истраживачке радозналости , иницијативе и самосталности. Имплементација традиционалних културно – образовних садржаја у наставне и ваннаставне садржаје.Очување и популаризација старих заната, народних рукотворина ,традиције нашег народа , фолклора и ширење културе.Стварање трајне потребе за стваралачким радом и допринос формирању личности у целини.

Васпитач у предшколској установи
наставник разредне наставе

Израда народне ношње , Труковање и вез , Рад са вуницом , Техника ткања

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови