Музичка Ноталица

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1121

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Магистар музике, Мирна МирковСтес, професор клавира, наставник, Музичка школа Суботица, Diploma od of CmmercialConsultant, Доминик Стес, компјутерска припрема,комерцијални консултант, ЕксекомНорд (ExecomNord)

Магистар музике, Мирна МирковСтес, Музичка школа Суботица, професор клавира, Музичка школа Суботица, Diploma of CommercialConsultant, Доминик Стес, Техничка компјутерска припрема, кoмерцијални консултант, ЕксекомНорд. ( ExecomNord)

П3

К2

Развијање свести о важности уметничког музичког стваралаштва и прихватање Музичке Ноталице од стране музичких педагога и деце у Основним Музичким школама.

Непосредно учешће деце у испољавању свог унутрашњег света и емоција. Оваква врста креативног рада подстицаће креативно размишљање и довести до могућности трајног памћења и развоја фотографске меморије која је веома важна у каснијим фазама развоја, а посебно у случају јавног извођења. Дечји цртежи ће илустровати везу између слике и музичког знака и таквим креативним радом ће се добити музички симболи тј. Нови Музички речник за децу.

Наставници у музичким школама
наставници у основним школама
васпитачи у вртићима.

Музичка Ноталица ( систем музичких симбола) Анализа вежбанке и њена примена у свакодневном раду. Тумачење музичких израза и знакова. Како створити систем учења који ће бити близак сваком ученику. Како научити дете да кроз игру чита музичко писмо. Терминолошко цртање- веза између слике и основних музичких појмова. Илустрација као наставна стратегија и њен значај у разумевању музичких појмова. Да ли овакав начин рада може бити универзално примењив. Утицај музичких игара на дететов музички развој.Трема. Најчешћи проблеми уметника извођача. Узроци треме и начини управљања тремом. Симптоми прекомерне напетости извођача и предрасуде о треми. Како се припремити за јавно извођења пред публиком. Ментална припрема. Негативни осећаји уочи наступа . Излазак на сцену. Сценска одсутност.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови