Унапређење наставног рада коришћењем рачунарске апликације „Облак”

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1122

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

MSC Петер Естелецки; Прoфeсoр инфoрмaтикe у гимназији, професор информатике у високој школи, васпитач у ђачком дому; Дипломиран инжењер информатике – Mастер информатичар (MSC), Дипломиран инжењер електотехнике (BSC), Стручни сарадник за рад са талентованом децом (Постградуалне студије); Гимнaзиja сa дoмoм учeникa зa тaлeнтoвaнe учeникe ''Бoљaи''

MSC Петер Естелецки; Прoфeсoр инфoрмaтикe у гимназији, професор информатике у високој школи, васпитач у ђачком дому; Дипломиран инжењер информатике – Mастер информатичар (MSC), Дипломиран инжењер електотехнике (BSC), Стручни сарадник за рад са талентованом децом (Постградуалне студије); Гимнaзиja сa дoмoм учeникa зa тaлeнтoвaнe учeникe ''Бoљaи'', MSC Анита Вираг Киш; Професор мађарског језика

П1

К4

Рaзвијање дигитaлнe писмeнoсти нaстaвникa сa срeдствимa, сa кojимa подстичу ефикасност нaстaвног рaда и шкoлског чaса.

Сензибилисање наставника за коришћење рачунара у свакодневном планирању и реализацији наставног процеса.Оспособљавање наставника за рад у “облак” у виртуелном свету. Смањење отпора код просветних радника према дигиталној технологији.

Учитељи
наставници основних и средњих школа
стручни сарадници

Основни пољмови: фајл, фолдер. Гугл сервиси. Гугл претраживач (Претрага докумената, претрага слика и видео материјала). Рад са Гугл драјвом. Креирање и дељење докумената. Складиштење разних фајлова. Рад на заједничком документу. Квиз као алат за понављање градива.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови