Неговање талената на школским часовима и ван школе

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1123

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

MSC Ева Ханђа Јурца; Професор немачког језика у гимназији, васпитач у ђачком дому, Стручни сарадник за рад са талентованом децом (Постградуалне студије); Гимнaзиja сa дoмoм учeникa зa тaлeнтoвaнe учeникe ''Бoљaи''; MSC Eмина Улијан; Професор физичког васпитања, специалиста у образовању талената, васпитач у дому ученика; Гимназија са домом ученика за талентоване ученике ''Бољаи''; MSC Петер Естелецки; Прoфeсoр инфoрмaтикe у гимназији, професор информатике у високој школи, васпитач у ђачком дому; Дипломиран инжењер информатике – Mастер информатичар (MSC), Дипломиран инжењер електотехнике (BSC), Стручни сарадник за рад са талентованом децом (Постградуалне студије); Гимнaзиja сa дoмoм учeникa зa тaлeнтoвaнe учeникe ''Бoљaи''

MSC Ева Ханђа Јурца; Професор немачког језика у гимназији, васпитач у ђачком дому, Стручни сарадник за рад са талентованом децом (Постградуалне студије); Гимнaзиja сa дoмoм учeникa зa тaлeнтoвaнe учeникe ''Бoљaи''; MSC Eмина Улијан; Професор физичког васпитања, специалиста у образовању талената, васпитач у дому ученика; Гимназија са домом ученика за талентоване ученике ''Бољаи''; MSC Петер Естелецки; Прoфeсoр инфoрмaтикe у гимназији, професор информатике у високој школи, васпитач у ђачком дому; Дипломиран инжењер информатике – Mастер информатичар (MSC), Дипломиран инжењер електротехнике (BSC), Стручни сарадник за рад са талентованом децом (Постградуалне студије); Гимнaзиja сa дoмoм учeникa зa тaлeнтoвaнe учeникe ''Бoљaи''

П3

К3

Оспособљавање просветних радника за идентификацију и подучавање талената у образовним установама.

Сензибилисање и мотивисање просветних радника за рад са талентованим ученицима. Обогаћивање знања просветних радника практичним примерима у домену талентованост.

Учитељи
наставници основних и средњих школа
васпитачи у интернату
стручни сарадници

Приказ идентификације талента, модели талената, детерминација и презентација психолошких тестова, неговање талента, брига о посебним групама талената, тренинг за учење, историјат талента, обогаћење, проширење, унапређење, промењена улога наставника, нега талената у Србију и у иностраним државама, примери неговања талената у појединим специфичним областима наставе тј предмета : Информатика (Могућности реализације Е-леарнинг и М-леарнинг-а код ученика основних и средњих школа), Физичко васпитање (Неговање талента спортиста), Обогаћење и проширење на часовима страног језика.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови