Дете са говорно-језичким поремећајима у предшколској установи и у основној школи

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1124

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Зита Дудаш, дефектолог-логопед, дипломирани дефектолог – олигофренолог – логопед, Развојно Саветовалиште, Дом Здравља Суботица, Анико Фехер, наставник на специјалном одељењу, дипломирани дефектолог – олигофренолог – логопед, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа

Зита Дудаш, дефектолог-логопед, дипломирани дефектолог – олигофренолог – логопед, Развојно Саветовалиште, Дом Здравља Суботица, Анико Фехер, наставник на специјалном одељењу, дипломирани дефектолог – олигофренолог – логопед, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа

П2

К4

Едукација учесника у препознавању говорно-језичких сметњи и оспособљавање истих за пружање помоћи у васпитно-образовном раду деци која испољавају различите облике говорно-језичких поремећаја. Подизање компетенције и мотивације учесника за рад са овом популацијом.

Упознавање учесника са током усвајања говора и језика, као и са говорно-језичким поремећајима на предшколском и на школском узрасту. Оспособљавање и сензибилизација учесника за препознавање деце која имају тешкоће у домену развоја језика и говора. Давање конкретних примера и смерница, идеја и помоћна средства за развијање језичких способности деце у групи и у разреду.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Фазе усвајања говора и језикa, Говорно језички поремећаји: Развојна дисфазија, Поремећај артикулације – дислалије и ринолалије, Муцање, брзоплет говор и селективни мутизам, Утицај говорно – језичких поремећаја на школски успех, Могућности развијања говорно – језичких способности

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови