Иновативност и креативност у средњошколској настави

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1125

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

АГОТА ТОТ, професор у Гимназији за талентоване ученике Деже Костолањи у Суботици, предмети: мађарски језик и књижевност. СИЛВИА ФАРАГО, професор у Гимназији за талентоване ученике Деже Костолањи у Суботици, предмети: биологија, професор у Гимназији Светозар Марковић у Суботици, предмети: биологија. ПИРОШКА ТОЛНАИ ВАРГА, професор у Гимназији за талентоване ученике Деже Костолањи у Суботици, предмети: мађарски језик, реторика и беседништво, увод у општу лингвистику

АГОТА ТОТ, професор у Гимназији за талентоване ученике Деже Костолањи у Суботици, предмети: мађарски језик и књижевност. СИЛВИА ФАРАГО, професор у Гимназији за талентоване ученике Деже Костолањи у Суботици, предмет: биологија, професор у Гимназији Светозар Марковић у Суботици, предмет: биологија. ПИРОШКА ТОЛНАИ ВАРГА, професор у Гимназији за талентоване ученике Деже Костолањи у Суботици, предмети: мађарски језик, реторика и беседништво, увод у општу лингвистику

П3

К3

Општи циљеви семинара су оспособљавање наставника за васпитно деловање на формирање и развој самопоуздања ученика.

Специфични циљеви су развијање комуникационих вештина наставника, за добро слушање, спознавање некритичких (искривљених) уверења која утичу на способност наставника да делује васпитно на ученике, способност да задобије поверење ученика.

Професори у гимназијама и средњим стручним школама

Настава заснована на личности ученика, вештинама, решавању проблема, укључивању личног искуства и преношењу знања

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови