На путу прихватања – прихватање децe са сметњама у развоју у предшколској установи, школи и у свакодневном животу

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1126

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

АНИКО ФЕХЕР, наставник на специјалном одељењу, дефектолог – олигофренолог, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ МОНИКА МАЧАИ, васпитач, извођач драмских игара

АНИКО ФЕХЕР, наставник на специјалном одељењу, дефектолог – олигофренолог, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ МОНИКА МАЧАИ, васпитач, извођач драмских игара, МОНИКА ЧЕСКО, секретар, васпитач за децу са посебним потребама, Црвени крст Кањижа

П2

К3

Сензибилисање просветних радника за прихватање особа са посебним потребама и особа са инвалидитетом, упућивање истих у начине свеобухватне и неопходне бриге о њима у образовним установама и ван њих.

Упознавање учесника са типовима (квалитативне и квантитативне особине) деце са посебним потребама. Освежити и категорисати стручно знање просветних радника према инвалидитету.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Топи пингвин (кад је дете другачије од осталих). Поремећаји у учењу и типови хендикепа (телесна инвалидна лица, лица са визуелним оштећењима, лица са оштећењем слуха, говорно-језички поремећаји, аутизам, ментално заостала особа). Kомуникација са лицем са посебним потребама. Инклузија у пракси.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови