Иновативне методе развијања личности деце

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1127

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Ческо Моника, Секретар, Васпитач за децу са посебним потребама, Црвени крст Кањижа, Фехер Анико, наставник на специјалном одељењу, дефектолог – олигофренолог, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа, Мачаи Моника, васпитач, извођач драмских игара, незапослена

Ческо Моника, Секретар, Васпитач за децу са посебним потребама, Црвени крст Кањижа, Фехер Анико, наставник на специјалном одељењу, дефектолог – олигофренолог, Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Мачаи Моника, васпитач, извођач драмских игара, незапослена

П4

К3

Оспособљавање просветних радника да свеобухватно и благовремено делују на емоционални развој деце у складу са изазовима и могућностима 21. Века.

Систематизација постојећег знања учесника о развоју личности. Упознавање са могућностима и системима развијања способности и личности деце. Карактеристике деце са посебним потребама и њихов положај у друштву. Приказ примера добре праксе помоћу мреже стручњака и пратеће литературе.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Развој личности и важност васпитања у развоју. Коме је потребна помоћ? Методе развијања личности.Где могу добити помоћ педагог и родитељ?

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови