„КАЖИ МИ, КАЖИ, ОГЛЕДАЛЦЕ МОЈЕ!” – анализа приповедака из перспективе симболике народне уметности у односу на различита животна доба

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1128

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Мелинда Чонти, мастер учитељ ОШ „Стеван Сремац“ Сента, Ерне Чонти, дипл. катекета у ОШ „Стеван Сремац“

Мелинда Чонти, мастер учитељ ОШ „Стеван Сремац“ Сента, Ерне Чонти, дипл. катекета у ОШ „Стеван Сремац“

П3

К3

Оспособљавање и јачање компетенција просветних радника за анализу приповедака из перспективе симболике народне уметности у односу на различита животна доба човека, у циљу постизања квалитетнијег васпитног рада са децом.

1. Упознавање са степенима развитка личности преко народних приповетки. 2. Оспособљавање просветних радника да код деце пробуде интересовање према народним приповеткама и бајкама, које у њиховим животима, на различитим узрастима заузимају значајно место. 3. Разумевање потребе за развијањем ученичких компетенција помоћу приповедака у наставним и ван наставним активностима. 4. Оспособљавање просветних радника за коришћење приповетке у реализацији наставе.

Васпитач у предшколској установи; наставник разредне наставе
предметне наставе
изборних и факултативних предмета основне и средња школа; наставник у школи за образовање одраслих; наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник општеобразовних предмета и стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне); стручни сарaдник и сарадник у предшколској установи и у школи.

Место приповедке; Место приповетке у нашим животима; Приповетке наших животних доба: 1. Приповетке о рођењу; 2. Приповетке дечијег доба; 3. Приповетке адолесцентног доба; 4. Приповетке на прагу зрелости; 5. Приповетке зрелог доба; 6. Приповетке старости; 7. Приповетке о крају живота; Приповетка на крају дана; Домаћи задатак: 1. Завршити једну приповетку 2. Анализа приповетке у свом педагошком раду. О свему овоме слати писани, говорни или сликовни извештај.

30

2 дана (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

5.000,00 динара (бруто хонорар предавача и радни материјал) + путни трошак