Дрво израсло до неба у чаробном свету бајки – корелативна обрада бајки

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1129

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Мелинда Чонти, мастер учитељ ОШ „Стеван Сремац“ Сента, Ерне Чонти, дипл. катекета у ОШ „Стеван Сремац“

Мелинда Чонти, мастер учитељ ОШ „Стеван Сремац“ Сента, Ерне Чонти, дипл. катекета у ОШ „Стеван Сремац“

П3

К2

На семинару педагог добијa практични пример како може ову тематику обрадити. Циљ је да ову тематику приближимо деци преко више предмета који се надoграђују један на други. Циљ је да створимо једну комплексну слику о дрвeту које расте до неба и за педагога и за ученике.

Упознавање са различитим нивоима дрвeта живота. Откривање путева међу световима у нашим животима. Упознавање са становницима одређених нивоа и схватање њихових особина. Упознавање присутних са симболиком дрвeта живота. Стварање нашег сопствеoг дрвeта живота у приповеци, у цртежима, у играма, и у песмама. Упознавање наше деце и нас самих преко приповетке.

Васпитач у предшколској установи; наставник разредне наставе
предметне наставе
изборних и факултативних предмета основне и средња школа; наставник у школи за образовање одраслих; наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник општеобразовних предмета и стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне); стручни сарaдник и сарадник у предшколској установи и у школи.

„Дрво израсло до неба“ варијације ове приповетке; Приказ нивоа дрвета; Дрво у народним приповеткама; Дрво у нашем свакодневном животу: у народној традицији, у предметима, у исхрани, у природи, на цртежима, у песмама...; Групни рад: креирање заједничке приповетке, и цртање дрвета живота; Квиз; Украшавање мајице са симболима дрвета живота; Домађи задатак: обрађивање приповетке „Дрво израсло до неба “ у настави и слање аутору припрема, цртежа, слика као доказ усвојених метода рада.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови