Примена иновативних метода у анализи и обради приповетки из наставног програма нижих одељења основне школе

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1130

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Мелинда Чонти, мастер учитељ, ОШ „Стеван Сремац“ Сента, Ерне Чонти, дипл. катекета у ОШ „Стеван Сремац“

Мелинда Чонти, мастер учитељ, ОШ „Стеван Сремац“ Сента, Ерне Чонти, дипл. катекета у ОШ „Стеван Сремац“

П3

К1

Примена иновативних метода обраде и анализе приповедака у циљу унапређења наставе мађарског језика.

Упознавање просветних радника са начинима примене иновативних метода у анализи и обради приповетки; Оспособити просветне раднике за практичну примену иновативних метода наставе као што су: индивидуални и групни рад, игре и практични рад у настави, активно учење и настава у нижим разредима основне школе; Разумевање и усвајање иновативних метода у циљу што ефикаснијег разумевања ученика као и постизања ефекта занимљивости на наставним часовима.

Васпитач у предшколској установи; наставник разредне наставе
предметне наставе
изборних и факултативних предмета основне и школе; наставник у школи за образовање одраслих; наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; стручни сарaдник и сарадник у предшколској установи и у школи.

Врсте народних приповетки; Изрази, који се често пољављују о приповеткама; Понашање главних јунака у приповеткама; Приказ места дешавања у приповеткама; Анализа приповетке у 1. 2. 3. 4. разред; Групни рад: анализа приповетке и идеје обраде за 1. 2. 3. и 4. разред (игре драматизације, луткарство, цртање..., препричавање приповетке из угла јунака); Домаћи задатак 4 сати: aнализа приповетке у свом педагошком раду. О свему овоме слати писани, говорни или сликовни извештај.

30

2 дана (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

5.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови