Од развојног плана школе преко пројекта ка стварању подстицајне средине за учење и развој

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1131

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе , ОШ“Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ “Петар Кочић“,Наков

Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе , ОШ“Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ“Петар Кочић“,Наково; Виолета Момић, професор мађарског језика и књижевности, наставник мађарског језика, ОШ“Фејеш Клара“, Кикинда; Радич Игнац, професор техничког и информатичког образовања, директор основне школе „Фејеш Клара“, Кикинда

П3

К4

Оспособљавање учесника семинара за унапређивање Плана укључивања школе у националне и међународне пројекте Развојног плана школе, са циљем побољшања квалитета рада школе. Оспособљавање у области писања предлога пројекта и њиховог спровођења.

Оспособљавање учесника семинара за израду Плана укључивања школе у националне и међународне пројекте Развојног плана школе уз унапређивање Годишњег плана рада школе. Оснаживање и оспособљавање за формирање и рад Тима за праћење и израду пројеката . Оспособљавање за писање предлога пројеката и њихову реализацију и евалуацију. Унапређивање професионалног развоја наставника и стварање подстицајне средине за учење и развој ученика.

1.Наставник разредне наставе; 2.Наставник предметне наставе – основна школа; 3.Наставник предметне наставе – гимназија; 4.Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; 5.Наставник стручних предмета – средња стручна школа; 6.Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; 7.Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне); 8.Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне); 9. Наставник изборних и факултативних предмета; 10. Стручни сарaдник у школи; 11.Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

1.Увод 2. План укључивања школе у националне и међународне пројекте Развојног плана школе и формирање Тима за праћење и израду пројеката3. Основни елементи управљања пројкетним циклусом 4. Апликациона форма 5. Буџет и извори финансирања 6. Спровођење пројекта и извештавање – Добити школе 7.Завршна активност

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови