Ти и ја смо ми – међународна просветна сарадња

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1132

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе , ОШ“Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ“Петар Кочић“,Наково

Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе , ОШ“Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ“Петар Кочић“,Наково; Виолета Момић, професор мађарског језика и књижевности, наставник мађарског језика, ОШ “Фејеш Клара“, Кикинда; Радич Игнац, професор техничког и информатичког образовања, директор основне школе „Фејеш Клара“, Кикинда

П3

К4

Оспособљавање учесника семинара за планирање и реализацију међународне просветне сарадње са циљем њиховог професионалног развоја као и развијања комуникацијских вештина ученика.

Оспособљавање за унапређивање Плана укључивања школе у националне и међународне развојене пројекте у оквируРазвојног плана школе. Оснаживање учесника семинара за осмишљавање облика међународне сарадње у складу са Развојним планом школе. Упознавање наставника са примерима добре праксе међународне сарадње и оснаживање за њихову примену .Оснаживање наставника за реализацију међународне просветне сарадње.Унапређење комуникацијских вештина ученика и професионалног развоја наставника.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Увод; Међународна просветна сарадња – дефинисање, одређивање подручја сарадње и фазе успостављања; eTwinning платформа – области и начини сарадње; ИПА пројекти – могућности и начин реализације; Од међународног фото-конкурса ка међународној сарадњи; Од позоришне представа ка међународној сарадњи; Завршна активност

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови