Примена иновативних комуникацијских технологија

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1133

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Станиша Бањанин, самостални просветни саветник, мастер професор српског језика и књижевности, Школска управа Зрењанин; Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе , ОШ“Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ“Петар Кочић“, Наково

Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе , ОШ “Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ “Петар Кочић“,Наково; Виолета Момић, професор мађарског језика и књижевности, наставник мађарског језика, ОШ “Фејеш Клара“, Кикинда; Радич Игнац, професор техничког и информатичког образовања, директор основне школе „Фејеш Клара“, Кикинда

П1

К1

Унапређење компетенција наставника за примену савремених информационо комуникационих технологија у настави. Оснажује наставнике за употребу иновативних комуникација у сврху унапређења квалитета наставе.

Оснаживање наставника да применом streaming технологије унапреде квалитет наставе. Оспособљавање наставника за примену интернет комуникација и база знања које се налазе на интернету у наставном процесу.

Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник предметне наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; Наставник стручних предмета – средња стручна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Наставник у школи за образовање одраслих;Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне); Наставник стручног предмета у ;основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

1. Увод ; 2. Разлози за примену иновативних технологија у комуницирању и процесу образовања; 3. Савремени облици комуникације и њихова примена у наставном процесу; 4. Израда и значај интернет презентације; 5. Учење на даљину; 6. Завршна активност

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови