Родитељи и просветни радници – партнери у унапређивању васпитно-образовног процеса

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1134

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Професор педагогије, Олга Ракић, стручни сарадник, педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа; Професор педагогије,Слађана Ивковић Ивандекић, стручни сарадник, педагог, Основна школа „Петефи Шандор“ Хајдуково

Професор педагогије, Олга Ракић, стручни сарадник, педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа; Професор педагогије,Слађана Ивковић Ивандекић, стручни сарадник, педагог, Основна школа „Петефи Шандор“ Хајдуково

П4

К4

Сензибилизација просветних радника за значај комплементарности васпитних утицаја породице и школе у развоју дечје личности.

Упознавање просветних радника са значајем породичног васпитања и његовој рефлексији на васпитни рад и развој деце; Разумевање узрочно-последичне повезаности између одређених облика понашања детета и васпитне климе у породици и у одељењу/групи; Оспособљавање за препознавање узрока неприлагођеног – „проблематичног“ понашања детета и примену одговарајућих васпитних метода и поступака у њиховом превазилажењу.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Методе и средства породичног васпитања; Васпитни стилови породице и просветних радника; Повезаност-условљеност васпитне климе породице и васпитне климе у одељењу/групи; Начини усаглашавања, породичног и васпитног стила школе/вртића

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови