Лепа реч – комуникација у служби васпитања

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1135

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Олга Ракић, професор педагогије, стручни сарадник, педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Слађана Ивковић Ивандекић, професор педагогије, стручни сарадник, педагог, Основна школа „Петефи Шандор“ Хајдуково

Олга Ракић, професор педагогије, стручни сарадник, педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Слађана Ивковић Ивандекић, професор педагогије, стручни сарадник, педагог, Основна школа „Петефи Шандор“ Хајдуково

П3

К4

Овладавање конструктивним техникама комуникације као предусловом стварања пожељне васпитне климе.

Упознавање просветних радника са основама конструктивне комуникације; Разумевање и примена пожељних комуникацијских техника у свакодневном раду са децом; Оспособљавање за препознавање узрока неприлагођеног –„проблематичног“ понашања детета, изазваног неадекватним начинима комуникације и нетолерантним понашањем.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Комуникација правилно схваћена и примењена у свакодневној пракси као предуслов стварања пожељне васпитне климе у васпитно-образовном процесу;Врсте комуникације и њихова примена у васпитно-образовном раду;Васпитни аспекти комуникације

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови