Подршка злостављаном детету

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1136

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

Олга Ракић, професор педагогије, стручни сарадник, педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа; Светлана Беланчић, психолог, стручни сарадник, психолог, ОШ „Мирослав Антић“ Палић

Олга Ракић, професор педагогије, стручни сарадник, педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа; Светлана Беланчић, психолог, стручни сарадник, психолог, ОШ „Мирослав Антић“ Палић

П4

К3

Сензибилисање просветних радника за препознавање појава занемаривања и злостављања деце, и оспособљавање за предузимање мера заштите.

Упознавање са ризицима и последицама искуства занемаривања и злостављања на развој деце; Разумевање, препознавање различитих облика неприхватљивог понашања деце; Овладавање процедурама заштите детета у случају занемаривања и злостављања.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Увод:Уопштено о проблему насиља; истицање значаја школе у превенцији, препознавању, предузимању мера заштите и пост-трауматском третирању злостављаног детета; Сензибилизација просветних радника за проблематику злостављане и занемарене деце; Улога школе у превенцији и откривању занемарене и злостављане деце; Предузимање мера заштите - пружање подршке детету у пост-трауматском периоду

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови