ДЕЦА 21. ВЕКА – ИЗАЗОВИ У ОБРАЗОВАЊУ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1137

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, Кањижа, Главни трг 9, 024 874 733, 064/8062059, rckanjiza@kanjiza.rs

1. Професор педагогије, Слађана Ивковић Ивандекић, стручни сарадник – школски педагог, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково 2. Наставник разредне наставе, Козма Силвиа, учитељ, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково

Професор педагогије, Слађана Ивковић Ивандекић, стручни сарадник – школски педагог, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково 2. Наставник разредне наставе, Козма Силвиа, учитељ ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково 3. Професор српског језика као нематерњег, Корнел Киш, професор српског језика као нематерњег, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково

П3

К3

Сензибилисање наставника за примену иновативних метода наставе/учења и двосмере комуникације, у складу са захтевима савремених токова образовања.

Унапређивање рада просветних радника практиковањем креативних метода које подстичу функционално размишљање , и доводе до – ефикасног учења.Оспособљавање наставника за подсицање:самодисциплинованог, самовођеног, самоконтролисаног процеса учења.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

1. Савремено образовање – изазови и перспективе 2. Учити може свако, само је питање КАКО? 3. „ЧИПИКРИМИ“-учионица није (м)учионица 4. Савремена достигнућа ИКТ – у нашој учионици

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови