УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1138

Не

ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, 24400 Сента, Арпадова 9

Влатко Петровић, 24400 Сента, Светозара Милетића 1/Б, 024/815-646, vlatkopetrovic2016@gmail.com

Влатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента; Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.

Влатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента; Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.

П3

К3

Развијање компетенција наставника за унапређивање васпитног рада у основним и средњим школама.

Стицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за унапређивање васпитног рада у основним и средњим школама, као што су: 1. принципи, методи и средства васпитног рада; 2. садржај васпитног рада; 3. организација васпитног рада;

1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 7. Наставник у школи

1. ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ: појам васпитног рада; структура методике и принципи васпитног рада; методи и средства васпитања. 2. САДРЖАЈ ВАСПИТНОГ РАДА: критеријуму за избор садржаја васпитног рада; васпитни рад у циљу развијања способности ученика; методика

25-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

1.500,00 динара по учеснику; У цену урачуната: надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјал.