ЈАЧАЊЕ ПИСА КОМПЕТЕНЦИЈА - PISA ТЕСТОВИ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1139

Не

ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, 24400 Сента, Арпадова 9

Влатко Петровић, 24400 Сента, Светозара Милетића 1/Б, 024/815-646, vlatkopetrovic2016@gmail.com

Влатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента; Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.

Влатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента; Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.

П3

К2

Јачање PISA компетенција ученика.

Стицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за унапређивање функционалне писмености ученика, као што су: 1) читалачка писменост; 2) математичка писменост; 3) научна писменост; 4) примена знања у практичном животу.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

ШТА ЈЕ PISA: 1) научи ме да мислим и да учим; функционална писменост; 2) релевантност PISA за образовни систем Србије. ЧИТАЛАЧКА ПИСМЕНОСТ: 1) дефиниција и значај за остале предмете; текст; типови задатака; 2) PISA постигнућа из читалачке писмености: шта наставници треба да науче ученике. МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ: 1) дефиниција и значај за остале предмете; математички садржаји и компетенције; ситуације; типови задатака; 2) PISA постигнућа из математичке писмености: шта наставници треба да науче ученике. НАУЧНА ПИСМЕНОСТ: 1) дефиниција и значај за остале предмете; научни садржаји, контексти и компетенције; типови задатака; 2) PISA постигнућа из научне писмености: шта наставници треба да науче ученике.

15-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

1.500,00 динара по учеснику; У цену урачуната: надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјал.