Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из мађарског језика и књижевности за средњошколце

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1145

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Каталин Теглаши, Каталин Барањаи

Едит Неер Мехеш, Јудит Ратз

П3

К2

Основни циљ програма је упознавање учесника са теоријским основама наставе мађарски језик и књижевности, и са применама различитих практичних техника у циљу побољшања квалитета наставе овог есенцијалног школског предмета.

Један од циљева усавршавања је приказ практичних могућности за развијање исправних техника учења.Други циљ је показивање методолошких техника, преко конкретних задатака, за развијање и побољшање самосталног учења ученика.

Професори из предмета мађарског језика и књижевности

Нове могућности у предавању мађарски језик и књижевност применом новогенерацијских уџбеника Универзитета Eszterházy Károly – Институт за Истраживање и Усавршавање Образовања (ЕKE-OFI)

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику