Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из математике за 5, 6, 7, и 8. разред

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1147

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Беата Тамаш, Гергељ Wintsche

Беата Тамаш, Гергељ Wintsche

П3

К2

Основни циљ програма је упознавање учесника са теоријским основама наставе мађарски језик и књижевности, и са применама различитих практичних техника у циљу побољшања квалитета наставе овог есенцијалног школског предмета.

Један од циљева усавршавања је приказ практичних могућности за развијање исправних техника учења.Други циљ је показивање методолошких техника, преко конкретних задатака, за развијање и побољшање самосталног учења ученика.

Професори из предмета математике

Нове могућности у предавању мађарски језик и књижевност применом новогенерацијских уџбеника Универзитета Eszterházy Károly – Институт за Истраживање и Усавршавање Образовања (ЕKE-OFI)

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

500 динара по учеснику