КОРИШЋЕЊЕ МУЗИЧКИХ ПРОГРАМА КАО ОЛАКШАВАЊЕ У ПРИПРЕМИ И РАДУ КОД ВАСПИТАЧА,УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1148

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Рита Хорак, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Штросмајерова 11, +381/62 89 200 83, rita.horak@magister.uns.ac.rs

Андреа Молнар, студент, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Штросмајерова 11

Молнар Андреа, проф. Константин Стефановић

П1

К1

Циљ семинара приказати и објаснити коришћење разних музичких програма,алата који се налазе у истом,предочити предности и експедитивност у раду са тиме,могућност коришћења чак и самој настави по потреби и жељи наставника.

Даљи циљ усавршавања је пружање могућности на увид и коришћење разних помоћних алата,средстава за и кроз рад који умногоме олакшавају и скраћују време припреме за наставу предмета музике од предшколског до наставе истог у вишим одељењима основног образовања.

Васпитачи
учитељи разредне наставе
наставници музичке културе у вишим одељењима

Начин коришћења програма; Могућност коришћења у нижим и вишим одељењима основне школе; Појмови и алатке; Музичка култура у пракси; Анализа и сумирање целокупног предавања

15-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2000,00 динара