ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА – ПРИМЕНА ИГАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1150

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Золтан Береш, Хемијско-технолошка школа, Суботица, Гимназија за талентоване ученике са домом ученика „Бојаи”, Сента, beres@tippnet.rs, +381 64 1310606

Золтан Береш, професор математике, Гимназија за талентоване ученике „Бојаи”, Сента, Eва Ватаи, мастер учитељ, полаѕник докторске студије на Универзитету у Печују

Золтан Береш, професор математике, Гимназија за талентоване ученике „Бојаи”, Сента, Eва Ватаи, мастер учитељ, полазник докторске студије на Универзитету у Печују

П3

К1

Општи циљеви: Циљ програма је повећавање стручних компетенција наставника разредне наставе и наставника математике из области математике и оспособљавање коришћења метода игре.

Упознавање, мотивисање и оспособљавање наставника разредне наставе и наставника математике како да кроз разне игре стимулишу мисаоне способности, подстичу математичку креативност, радозналост и интересовање ученика, како да изаберу одговарајуће игре, и на који начин да то повежу са разним областима математике. Стручно усавршавање ће допринети, кроз активно учешће наставника у разним играма, развоју математичких способности учесника, откривању веза и односа игара са разним областима математике. Допринеће развоју прецизнијег формулисања питања, одговора и правила, који учесници могу да примене на сопственим часовима, као и развоју приступа различитим нивоима знања ученика. Такође ће допринети и мотивисаности наставника, што је важан сегмент код мотивисања ученика на часовима математике.

Наставник разредне наставе
наставник математике

Увод ; Игре на бази симетрије; Друштвене игре и математика; Мађионичарски трикови на бази математике; Алгоритми и шифровање

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2000,00 динара