компетенције за уже стручну област
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Народна библиотека Стефан Првовенчани, Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
7

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
172

ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртић

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
221

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Агенција за едукацију и маркетинг Дуга
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
222

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ И КРЕАТИВНОСТ У НАСТАВИ ФИЛОЗОФИЈЕ

Српско филозофско друштво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
223

Медијска писменост – како оспособити ученике да препознају манипулисање путем савремених и класичних медија

Zaštita potrošača
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
224

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
225

Нова историографска истраживања и настава историје. Методички приступ

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
236

Синдром изгарања – како преживети стрес на радном месту

Основна школа „Старина Новак”
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
237

Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности

Црвени крст Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 23
267

Игролико учење путем рачунара

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 37
268

Иновативне методе у настави Грађанског васпитања

Учитељско друштво Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
269

Креативне радионице

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
271

Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
272

Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 37
285

Photoshop етиде – почетни курс дигиталне обраде фотографије 1 и 2

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
286

Администрација рачунарских система – Windows Server 2016

Универзитет Метрополитан
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
287

Ардуино и C++ програмирање

Природно-математички факултет УНС, Департман за математику и информатику
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
288

Видео материјали у настави (основи дигиталне видео монтаже)

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
289

Визуализација података и интерактивни извештаји

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
290

Гимп слободан софтвер за обраду слика

Удружење прфесора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 24
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
292

Електронски системи учења

Средња техничка школа
Непосредно
дана: 3
бодова: 15
293

Електронски тестови

Средња техничка школа
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
294

Ефикасно вођење педагошке документације

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
295

Извођење наставе програмирања по принципу „корак по корак” на примеру програмског језика Java

Универзитет Метрополитан
Електронски
недеља: 2
бодова: 10
296

Нова е-школа

ОШ Прва војвођанска бригада
Електронски
недеља: 4
бодова: 25
297

Од хардвера до Интернет сервиса

Заједница електротехничких школа Србије, Ниш
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
299

Основе информационе безбедности

NIT Solutions
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
300

Претраживање и чување података на Интернету

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
301

Примена напредног Excel-a у образовању

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
303

Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
304

Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
305

Школа будућности: Креативне лекције

Карловачка гимназија
Електронски
недеља: 4
бодова: 22
343

Активно оријентисана настава математике

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 30
344

ДО ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА РАЗВИЈАЊЕМ МАТЕМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
346

Задаци у настави математике и њихова улога у формирању математичког мишљења

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
347

Израда тестова и других облика провере знања из математике

Математички факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
348

Интерактивна графика у математици и сродним наукама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
349

Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици

Основна школа 20. октобар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
351

Математика у малом…

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
352

Методичка радионица

Подружница математичара Ваљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
353

МОТИВИСАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКЕ

Математичко друштво АРХИМЕДЕС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
354

Најчешћи принципи у решавању алгебарских, комбинаторних и логичко-комбинаторних проблема на математичким такмичењима

Друштво математичара Србије подружница Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 30
356

Нека занимљива питања у реализацији наставе математике

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
357

Новосадски математички семинар

Друштво математичара Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
359

Примена GeoGebrе у настави математике у основним и средњим школама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
360

Примена општих стандарда постигнућа у планирању, реализацији и вредновању исхода наставе математике у средњој школи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 30
361

Програмски пакет LaTeX за припрему наставних материјала из математике

Универзитет Метрополитан
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
362

Унапређивање наставе математике у основним школама

Економско трговинска школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
364

Унапређивање наставе математике у средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
366

„АРХИМЕДЕСОВ” МАТЕМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ

Математичко друштво АРХИМЕДЕС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
390

Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха

Nacionalni savet Vlaha
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Савез учитеља Републике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Достигнућа младих у Србији
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
394

Интернет технологије у служби наставе

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
395

Искористи час

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Савез учитеља Републике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
397

Квизом до успешног завршног испита

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Центар за образовно лидерство
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
399

Планирање стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама.

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
402

Употреба лутке у раду са децом

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
403

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Гимназија Свети Сава
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
653

Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
655

Дете у саобраћају

Предшколска установа Гимназион
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
656

Од гласа до слова

Удружење васпитача Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
657

Од игре до музичке композиције

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
658

Песма као играчка и дидактичко средство

ПУ Добра вила
Непосредно
дана: 3
бодова: 16
659

Примена web 2.00 алата у образовању

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
660

Припрема деце за јавни наступ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
661

Припремни предшколски програм – од Основа програма до реализације

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
662

Растимо уз плес

Дечија плесна асоцијација
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
663

ТИМСКИ РАД У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
664

„Музички албум одрастања и сазнавања”

ОМШ Јосип Славенски Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
782

Геометријска и таласна оптика кроз експерименте

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
783

Демонстрациони огледи и екперименталне вежбе из физике за наставнике у основним и средњим школама

Универзитет у Београду - Физички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
784

Дигитални атлас

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
785

Еволуциона теорија у пракси

Природно-математички факултет Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
786

Едуардо – школски рачунарски интерфејс

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
787

Екологиши се

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
788

Еколошка учионица – праћење појава и промена у природи и друштву

Удружење Школа за опстанак
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
789

Зоо-еко радионица

Департман за биологију и екологију ПМФ Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
790

Иновативни експерименти у настави физике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
791

Конструктивистички приступ обради наставних јединица из термодинамике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
792

Коридори Србије

Географски институт Јован Цвијић, САНУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
793

Методе очувања живих врста у eks situ условима

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
794

Нова сазнања о улози и значају цијанобактерија у животној средини

Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
795

Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Географски институт Јован Цвијић, САНУ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
796

Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
797

Практикум из молекуларне биологије

Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
798

Предузетништво и производња у настави технике и технологије

Стручно удружење љубитеља технике и технологије МИГ ДАКТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
799

Примењена екологија – од примене до промене

Факултет за примењену екологију Футура
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
800

Проблемска настава природе и друштва

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
801

У свету природе и друштва

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
802

Хидробиолошки практикум

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
822

Oд открића до дефиниције - збирне и градивне именице

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
823

Бошњачка књижевност у образовању на босанском језику у Републици Србији

Centar za bošnjačke studije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
824

Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа реченице

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
825

Иновативни приступи тумачењу модерне поезије

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
826

КЊИЖЕВНОСТ И СЛИКАРСТВО, МУЗИКА, ИСТОРИЈА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРЕСЕЦИ У НАСТАВИ

Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
828

Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
829

Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
830

Од игре до уметности – драмски метод у настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
831

Планирање у настави српског језика и књижевности

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
832

РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА Иновативне методе, концепти креативне корелације и актуелности света басне

Задужбина Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
833

Републички зимски семинар

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
834

Савремени приступи настави књижевности подржани ИКТ

Средња техничка школа
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
835

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА

Матица српска
Непосредно
дана: 2
бодова: 8
836

Српски језик и књижевност – од науке до наставе.

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
837

Стандарди и савремена настава Српског језика и књижевности

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
838

Творба речи у настави српског језика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
839

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА УЧЕНИКА СА ОРТОГРАФСКОГ АСПЕКТА

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
840

САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Филозофски факултет Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
856

Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
857

English in action

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
858

Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
859

TEAM – Together Everyone Achieves More

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
860

Вредновање и евалуација у настави страних језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
861

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа

Задужбина Илије М. Коларца - Коларчев народни универзитет
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
862

Енглески језик у разредној настави – међупредметна корелација и тематско планирање

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
863

КОНЦЕПТ ВИШЕСТРУКИХ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
865

Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, разменимо

Удружење професора француског језика Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
866

Немачки за адолесценте

Удружење наставника немачког језика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
867

Обука професора француског језика за испитиваче и за припрему ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ

Удружење професора француског језика Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
869

Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Славистичко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
871

Употреба књижевних садржаја у настави енглеског језика

Master Translation
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
892

CAM решења будућности – Интелигентна високобрзинска обрада

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
893

CAN комуникација на возилима Умрежавање, пренос података, арбитража, конфигурација, сигнали, дијагностика

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
894

Eдукација наставника за примену програма Excel у финансијској анализи

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
895

Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, кочиони систем, кочиони цилиндар, серво, хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
896

Алтернативни погон моторних возила

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
897

Аутоматско конфигурисање производа применом CAD система

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
898

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
899

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Висока инжењерска школа струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
900

Визуелно програмирање и примена – програмирање робота

Електро-саобраћајна техничка школа Никола Тесла
Електронски
недеља: 5
бодова: 24
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
903

Дијагностика електронских контролних јединица. Принцип рада контролних јединица. Грешке. Дијагностика параметара система.

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
905

Дуално образовање – учење кроз рад

Правно-пословна школа Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
906

Едукација едукатора – КИНОЛОГИЈА

ALBAVET
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
907

Економија и историја: релевантност економских фактора и догађаја у подучавању историје

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
908

Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок наставе, оријентисане на остваривање циљева

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
909

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Удружење Србије за целијакију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
910

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
911

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
912

Имплементација конвенционалних поступака заваривања

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
913

Како организовати рад у бироу за учење – стандарди рада и оцењивања у бироу за учење без обзира на профил

Удружење наставника М Форум, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
914

Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
915

Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
916

Монетарна политика и пословна политика банака – актуелни изазови и нови трендови

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
917

Напредне технике у креирању 3D дигиталних прототипова у машинству

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
918

Нови концепти у друмском транспорту

Висока техничка школа струковних студија Крагујевaц
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
919

НОВИНЕ У ЕПИЗООТИОЛОГИЈИ, ДИЈАГНОСТИЦИ, ТЕРАПИЈИ И ПРОФИЛАКСИ ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА

Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
920

Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
921

Организација наставе у наставној бази

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
922

Органска пољопривреда у настави – организација практичних вежби и практичних задатака

Средња пољопривредно-прехрамбена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
924

Развој предузетничке идеје - како препознати идеју и урадити бизнис план

Udruženje za podršku i razvoj preduzetništva kod mladih
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
925

Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
926

РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Машински факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
927

Роботи у настави и ваннаставним активностима

Политехника - школа за нове технологије
Електронски
недеља: 5
бодова: 34
928

Специјални поступци заваривања, наваривања и метализације прахом

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
929

Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
930

Увод у програмирање PLC контролера

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
931

Унапређивање компетенција и методичких знања наставника у области инвестиционе анализе и берзанског пословања

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
932

Употреба напредних метода у реконструкцији саобраћајних незгода

Висока техничка школа струковних студија Крагујевaц
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
933

Управљање дизел моторима ЕГР, протокомер, напајање и убризгавање горива, сензори и актуатори.

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
934

Управљање и програмирање КУМА типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица)

Политехника - школа за нове технологије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
935

Хибридни погон возила, принцип рада, типови погона, компоненте високонапонског система, безбедност у раду, испитивање.

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
936

Штетни организми у шумама и елементима зелене инфраструктуре и ресурси интегралне заштите биља у шумарству, пољопривреди и хортикултури

Удружење за пејазажну хортикултуру Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
944

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА СА ИНСТРУМЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
945

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
946

Ликовно стваралаштво у школи

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
947

Методика наставе ритма

Удружење Мокрањац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
948

Музика уз помоћ рачунара

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
950

Непокретно културно наслеђе у служби занимљивог школског часа

Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
951

ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
952

Појава импресионизма као прекретница у клавирској интерпретацији

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
953

ПОПУЛАРНА МУЗИКА У НАСТАВИ МУЗИЧКИХ И ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Асоцијација гитариста Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
954

ПРИМЕНА ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА И АПЛИКАТИВНИХ ПРОГРАМА У ПРОЦЕСУ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ – ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
955

Присуство и примена музике у медијима

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
956

Речитатив – свет разноврсних могућности или нужно зло? Проучавање речитатива у односу на остале елементе опере, на примеру Моцартових опера

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
957

Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
958

Семинар за диригенте – од традиционалног ка иновативном

Српска хорска асоцијација
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
959

Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе

Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
960

Теорија музике – практичан приступ

Удружење Мокрањац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
962

Уметност педализације на клавиру

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
963

Учитељи у свету линија, боја и облика

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
964

ФРАНЦУСКА СОЛО ПЕСМА од Берлиоза и Гуноа до данашњих дана – КАКО ПЕВАТИ НА ФРАНЦУСКОМ?

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
965

Хеуристичке методе у читању музичког дела

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
966

Школа карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације

Пријатељи деце Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
967

„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
993

Једна мала лопта може покренути свет

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
994

Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
995

ИГРОМ ДО ПЛЕСА И ЗДРАВЉА

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
996

Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
997

Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу обавезних физичких активности

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
998

Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
999

ПРИМЕНА ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА У РАДУ СА ДЕЦОМ УКЉУЧЕНОМ У ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Висока спортска и здравствена школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1000

Примена ИОП-а у настави физичког васпитања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1001

Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму током целог живота

Центар за здравље, вежбање и спортске науке
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1002

Стони тенис у млађим разредима основне школе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1003

Стратегије за превенцију гојазности и неактивности код деце – примена иновативних метода у настави физичког васпитања.

Удружење педагога физичке културе Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1004

Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1005

Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1006

Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1007

Шта ученици треба да знају о физичкој активности и исхрани и како да их томе научимо

Центар за здравље, вежбање и спортске науке
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1008

Примена модела активности у природи у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1009

„Спајдиленд” – савремени системи и методе за развој дечје моторике на отвореном простору

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8