компетенције за комуникацију и сарадњу
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
5

Мултисензорна библиотека – библиотека за све

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
6

Пут књиге у школској библиотеци

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92

Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
93

ЈЕДНОСТАВНО, ИЗВИЂАШТВО

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
94

Адекватност у комуникацији у образовно васпитном раду

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97

Безбедност деце и младих на интернету

NIT Solutions
Електронски
недеља: 2
бодова: 14
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
99

Вештина владања собом – асертивна комуникација

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
100

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Udruženje za decu, mlade i porodicu Majndful centar
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103

Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
105

Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108

Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Удружење васпитача болничких група Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
110

Интернет – примамљив и опасан

Друштво наставника техничког образовања Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
111

Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Центар за конструктивно решавање сукоба Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 14
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
117

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
119

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
121

Ми и они други

Група 484
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
123

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

ПУ Полетарац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
127

Ненасилна комуникација

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128

Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
129

Обука наставника за рад са проблематичним родитељима

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
130

ОСЕЋАТИ СЕ ДОБРО У СВОЈОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ УЛОЗИ – СНАГЕ И РЕСУРСИ ЗА ВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
131

Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
133

Педагошки саветодавни рад васпитача и стручних сарадника у функцији оснаживања сопствених капацитета

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
134

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
135

Позитивна дисциплина у вртићу, школи и породици

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
136

Превенција и инклузија кроз форум-театар

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
137

Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ-а

Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
142

Решавање проблема у школи медијацијом и конструктивном комуникацијом

Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
143

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148

Сви наши идентитети

Центар за етику, право и примењену филозофију (ЦЕЛАП)
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
149

Стрес у школи – превазилажење, промена

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
151

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми

Наставничко удружење - Љиг
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
155

Управљање професионалним стресом у функцији развоја вештина комуникације наставника и стручних сарадника

Центар за унапређивање и заштиту психичког здравља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156

Управљање тимовима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
160

Форум театар као техника превазилажења предрасуда и стереотипа у раду са младима

Дом ученика средње ПТТ школе
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
164

Школа – добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту

Синдикат образовања Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
165

Школа – добро место за рад: радно-правни положај, права и обавезе запослених у образовању

Синдикат образовања Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
166

Школа – добро место за рад: Родна равноправност у образовању и разлози за акцију

Синдикат образовања Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
168

„Комуникација без насиља – добра размена”

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
169

„КОМУНИКАЦИЈА – НАЈБОЉА ИНФОРМАЦИЈА” – развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси

Visoka škola za komunikacije
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
257

Акутни и хронични поремећаји здравља деце. Развој aдекватних модела реаговања и превенција. Како поступати.

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
258

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
259

Емоционална интелигенција као фактор заштите и унапређења менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
261

Заштита и безбедност деце у предшколској установи

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
262

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
263

Маргинализоване групе и здравље

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
265

Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир”

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
284

Интеркултурализам у вртићу: ромски језик, обичаји и култура

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
333

Дигитално доба: Како се снаћи у свету Интернета?!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
335

ИНТЕРНЕТ И МИ У СИГУРНОЈ МРЕЖИ

Агенција за образовање Марина и Јован
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
337

Коришћење CMS система у настави и ваннаставним активностима школе

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 26
338

Модели комуникације у онлајн окружењу

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
340

Парадокси Интернета

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Електронски
недеља: 4
бодова: 24
341

Уређивање школског сајта и блога коришћењем алата, софтвера и метода савремених медија

Удружење прфесора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
342

Учионица у облаку

Средња техничка школа
Електронски
недеља: 5
бодова: 32
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Изражајност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
623

Језичка култура на интернету

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
625

Гугл диск у школи

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
626

Гуглов пакет (G Suite) за комуникацију и сарадњу у школи

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
628

Електронско пословање

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
630

Интернет учионица

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
631

КОМУНИКАЦИОНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У ОБЛАСТИ МУЗИЧКИХ И ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Асоцијација гитариста Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
632

Креирање и модерација обука

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
633

Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 1)

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
634

Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 2)

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
635

Лидерство у образовању: Развој људи у организацији – први део (Регрутовање и професионални развој запослених)

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
636

Настава у облаку

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 34
637

НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
638

Наставник – креатор свог онлајн окружења

Омладински истраживачки центар Гимназијалац Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
641

ПРЕНОСИВЕ (ТРАНСВЕРЗАЛНЕ) ВЕШТИНЕ У ОБРАЗОВАЊУ – ЗА КОРАК ИСПРЕД

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
642

Савремени модели комуникације у настави

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
644

Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ – интернет учионица

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
645

Тематски дан Заједнички рад (партнерство) наставника, ученика и родитеља – примена у пракси

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
647

Управљање и организација времена – основа за успешан рад запослених и установе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
648

Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
649

Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
651

„ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА”

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
761

Заједно у одрастању – сарадња са породицом

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
763

Вртић као сигурна база: кућне посете као облик сарадње породице и вртића

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
765

ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА – обука медицинских сестара-васпитача, васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за рад са родитељима

Предшколска установа Јелица Станивуковић Шиља
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Предшколска установа Лептирић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
768

Мало ја – мало ти – сарадничка брига о детету.

ПУ Полетарац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
769

Наше јасле и вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
770

Невербална и вербална комуникација на раном узрасту

Предшколска установа Радост, Чајетина
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
771

Породица и вртић – сарадња са породицом

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
772

Прилика за свако дете – развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
774

Родитељи као партнери у васпитно-образовном раду

Предшколска установа Вељко Влаховић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Предшколска установа Милка Диманић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
776

Снага је у нама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
777

Тимски рад на примеру еколошких пројеката у вртићу

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
778

Унапређивање добрих модела у комуникацији

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
780

„Да ли нам медијација заиста помаже”

Предшколска установа Вељко Влаховић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
855

Учење српског правописа на даљину

Средња техничка школа
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
990

Корак ка култури

Удружење Млади и игра
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
991

Култура говора у учионици и ваннаставним активностима

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
992

Превенција емоционалног сагоревања наставника у школама

Музичка школа Ватрослав Лисински
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Девета гимназија Михаило Петровић Алас
Непосредно
дана: 1
бодова: 8