библиотекарство
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Народна библиотека Стефан Првовенчани, Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
3

Школска библиотека у веб окружењу

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
5

Мултисензорна библиотека – библиотека за све

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
6

Пут књиге у школској библиотеци

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8