предшколско васпитање и образовање
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
653

Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
655

Дете у саобраћају

Предшколска установа Гимназион
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
656

Од гласа до слова

Удружење васпитача Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
657

Од игре до музичке композиције

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
658

Песма као играчка и дидактичко средство

ПУ Добра вила
Непосредно
дана: 3
бодова: 16
659

Примена web 2.00 алата у образовању

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
660

Припрема деце за јавни наступ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
661

Припремни предшколски програм – од Основа програма до реализације

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
662

Растимо уз плес

Дечија плесна асоцијација
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
663

ТИМСКИ РАД У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
664

„Музички албум одрастања и сазнавања”

ОМШ Јосип Славенски Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
665

Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
666

ДЕТЕ У ПРОГРАМУ И ГОВОРНИМ РАЗМЕНАМА

Удружење васпитача Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
667

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
668

Игра као центар предшколског курикулума

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
669

Индивидуализација кроз интегрисано учење

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
670

Књижевност за децу у дечјем вртићу – увод у истраживачку пустоловину

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
671

Камишибаи и његове могућности у раду с децом предшколског узраста

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
674

Лутка у јаслицама

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
675

Мала ликовна трилогија

Удружење васпитача Београда
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
676

Математика у вртићу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
677

Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Предшколска установа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 5
бодова: 32
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
681

Подстицајно окружење у вртићу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
683

Позориште за најмлађе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
684

Пројекти у предшколској установи

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
685

Развој естетске осетљивости и културе говора код деце предшколског узраста

Центар знања и уметности ДидАрт
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
686

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
687

Старе приче у новом руху – приповедање прича за децу 21. века

Пријатељи деце Чукарице
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
689

Учење у пројектном приступу

Предшколска установа Милка Диманић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Предшколска установа Милка Диманић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
691

„Кофер сенки” Радно игровно средство у функцији стваралаштва у васпитно-образовном процесу

Удружење васпитача болничких група Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
693

„Учимо једни од других – хоризонтално учење”

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
694

Асоцијативно учење у функцији унапређивања еколошке свести у раду васпитача

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
695

Васпитање предшколског детета – подршка развијању и култивисању социоемоционалних вештина

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
696

Вежбајмо сваки дан

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
697

Вртић као сигурна база: познавати дете и познавати развој

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
698

Вртић као сигурна база: технике јачања квалитета бриге о деци

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
699

Да у вртићу свако учи радосно и лако

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

ПУ Милка Диманић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
702

Дете у лавиринту осећања

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
703

Дечија књижевност – подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
704

Дечији цртеж и интеграција ликовних садржаја у функцији целокупног развоја детета

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
705

ДРАМСКЕ ИГРЕ – ПОДРШКА ПОСЕБНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
706

Живети различитост у вртићу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 5
бодова: 28
707

Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
708

Заједно у адаптацији

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
709

Игралица причалица/забавне игре и активности за развој говора – модул 2

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 16
710

ИГРОМ ДО ПИСАЊА – Интегрисани приступ у функцији развоја фине моторике

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
711

Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
712

Индивидуални приступ и индивидуализација у процесу прилагођавања детета на вртић

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
713

Ка објективности посматрања

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
714

КРЕТАЊЕ ДЕЦЕ У ПРОСТОРУ – ОСВРНИ СЕ, ПОКРЕНИ СЕ

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
715

Ликовне активности у функцији развоја деце предшколског узраста

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 3
бодова: 16
716

МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ – РАЗВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
717

Моја васпитна група је посебна (документовање дечјег развоја и напредовања у функцији програмирања рада васпитне групе)

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
721

Од сазнања до самопоштовања – социјална средина и начини подстицања самопоштовања деце предшколског узраста

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
722

Организовање подршке за празвијање талената деце предшколског узраста

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
723

Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
724

Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
725

Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Предшколска установа Црвенкапа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
726

Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
727

Подстицање дечјег развоја – добар старт раном интервенцијом

Удружење васпитача Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
728

Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 21
729

Подстицање креативног мишљења

Здраво да сте
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
730

Позитивна дисциплина у вртићу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
732

Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
733

Практично делатне активности у функцији интелектуалног развоја мале деце

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
734

Превенција агресије и насиља у раном узрасту

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
735

Предшколско дете јасленог узраста и класична музика

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
736

Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
737

Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
740

Процена дечјег развојног статуса – потреба и додатна подршка

ВШССВПИ - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
741

Рад са родитељима – едукативне радионице

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
742

Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу

Учитељски факултет, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
744

Спортико Змај – јасле, подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
745

Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце вртићког узраста

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
746

Срећан мозак боље учи – програм за развој емоционалних и социјалних вештина

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
747

То сам ја – нека се зна, различити облици извештавања родитеља о развоју и напредовању деце

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
748

Уметничка дела у дечијем свету

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
749

Ја могу – корак напред – Музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
750

„Ја полазим у школу – индивидуализација програма припреме детета за полазак у школу”

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
751

„Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце”

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
753

„Изговор без муке„ – сарадња васпитач –родитељ – логопед у функцији побољшања изговора гласова код деце

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
755

„Кад се лутка у сцену утка”

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
757

„Певајмо и плешимо у ритму детињства”

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
758

„Предшколско дете и класична музика”

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
759

„Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент”

Удружење васпитача Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
760

„Шах је права чаролија”

Предшколска установа " 11. април "
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
761

Заједно у одрастању – сарадња са породицом

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
763

Вртић као сигурна база: кућне посете као облик сарадње породице и вртића

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
765

ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА – обука медицинских сестара-васпитача, васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за рад са родитељима

Предшколска установа Јелица Станивуковић Шиља
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Предшколска установа Лептирић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
768

Мало ја – мало ти – сарадничка брига о детету.

ПУ Полетарац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
769

Наше јасле и вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
770

Невербална и вербална комуникација на раном узрасту

Предшколска установа Радост, Чајетина
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
771

Породица и вртић – сарадња са породицом

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
772

Прилика за свако дете – развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
774

Родитељи као партнери у васпитно-образовном раду

Предшколска установа Вељко Влаховић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Предшколска установа Милка Диманић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
776

Снага је у нама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
777

Тимски рад на примеру еколошких пројеката у вртићу

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
778

Унапређивање добрих модела у комуникацији

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
780

„Да ли нам медијација заиста помаже”

Предшколска установа Вељко Влаховић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8