природне науке
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
782

Геометријска и таласна оптика кроз експерименте

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
783

Демонстрациони огледи и екперименталне вежбе из физике за наставнике у основним и средњим школама

Универзитет у Београду - Физички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
784

Дигитални атлас

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
785

Еволуциона теорија у пракси

Природно-математички факултет Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
786

Едуардо – школски рачунарски интерфејс

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
787

Екологиши се

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
788

Еколошка учионица – праћење појава и промена у природи и друштву

Удружење Школа за опстанак
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
789

Зоо-еко радионица

Департман за биологију и екологију ПМФ Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
790

Иновативни експерименти у настави физике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
791

Конструктивистички приступ обради наставних јединица из термодинамике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
792

Коридори Србије

Географски институт Јован Цвијић, САНУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
793

Методе очувања живих врста у eks situ условима

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
794

Нова сазнања о улози и значају цијанобактерија у животној средини

Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
795

Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Географски институт Јован Цвијић, САНУ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
796

Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
797

Практикум из молекуларне биологије

Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
798

Предузетништво и производња у настави технике и технологије

Стручно удружење љубитеља технике и технологије МИГ ДАКТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
799

Примењена екологија – од примене до промене

Факултет за примењену екологију Футура
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
800

Проблемска настава природе и друштва

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
801

У свету природе и друштва

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
802

Хидробиолошки практикум

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
803

Вршњачко учење и концептуална настава природних наука

Департман за физику, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
804

Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
805

Дигитализација наставе физике

Друштво физичара Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
806

ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
807

Интерфејс, роботика и предузетништво у настави

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
808

Истраживачке активности деце и ученика у предшколском и основном образовању

Педагошки факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
809

Кроз експеримент до знања

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
810

Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
811

Наставна секција из хемије

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
812

Научни приступ у реализацији наставних садржаја из биологије: примери из еволуционе биологије

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
813

Пут до успеха на географској олимпијди

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
814

Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи

Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
815

Републички семинар о настави физике

Друштво физичара Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
816

Сјај и беда симбиоза

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
817

Савремене методе наставе – улога огледа и примене ИКТ-а у концептуалном и процедуралном учењу

Друштво физичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
818

Савремени облици евалуације у настави хемије

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
819

Смиље и босиље – инспирација за мултидисциплинарне часове

Удружење грађана Србија кроз векове
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
820

Управљање пројектима из области заштите животне средине

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
821

Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8