стручни предмети у средњем стручном образовању
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
892

CAM решења будућности – Интелигентна високобрзинска обрада

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
893

CAN комуникација на возилима Умрежавање, пренос података, арбитража, конфигурација, сигнали, дијагностика

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
894

Eдукација наставника за примену програма Excel у финансијској анализи

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
895

Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, кочиони систем, кочиони цилиндар, серво, хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
896

Алтернативни погон моторних возила

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
897

Аутоматско конфигурисање производа применом CAD система

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
898

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
899

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Висока инжењерска школа струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
900

Визуелно програмирање и примена – програмирање робота

Електро-саобраћајна техничка школа Никола Тесла
Електронски
недеља: 5
бодова: 24
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
903

Дијагностика електронских контролних јединица. Принцип рада контролних јединица. Грешке. Дијагностика параметара система.

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
905

Дуално образовање – учење кроз рад

Правно-пословна школа Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
906

Едукација едукатора – КИНОЛОГИЈА

ALBAVET
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
907

Економија и историја: релевантност економских фактора и догађаја у подучавању историје

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
908

Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок наставе, оријентисане на остваривање циљева

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
909

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Удружење Србије за целијакију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
910

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
911

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
912

Имплементација конвенционалних поступака заваривања

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
913

Како организовати рад у бироу за учење – стандарди рада и оцењивања у бироу за учење без обзира на профил

Удружење наставника М Форум, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
914

Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
915

Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
916

Монетарна политика и пословна политика банака – актуелни изазови и нови трендови

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
917

Напредне технике у креирању 3D дигиталних прототипова у машинству

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
918

Нови концепти у друмском транспорту

Висока техничка школа струковних студија Крагујевaц
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
919

НОВИНЕ У ЕПИЗООТИОЛОГИЈИ, ДИЈАГНОСТИЦИ, ТЕРАПИЈИ И ПРОФИЛАКСИ ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА

Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
920

Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
921

Организација наставе у наставној бази

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
922

Органска пољопривреда у настави – организација практичних вежби и практичних задатака

Средња пољопривредно-прехрамбена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
924

Развој предузетничке идеје - како препознати идеју и урадити бизнис план

Udruženje za podršku i razvoj preduzetništva kod mladih
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
925

Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
926

РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Машински факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
927

Роботи у настави и ваннаставним активностима

Политехника - школа за нове технологије
Електронски
недеља: 5
бодова: 34
928

Специјални поступци заваривања, наваривања и метализације прахом

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
929

Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
930

Увод у програмирање PLC контролера

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
931

Унапређивање компетенција и методичких знања наставника у области инвестиционе анализе и берзанског пословања

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
932

Употреба напредних метода у реконструкцији саобраћајних незгода

Висока техничка школа струковних студија Крагујевaц
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
933

Управљање дизел моторима ЕГР, протокомер, напајање и убризгавање горива, сензори и актуатори.

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
934

Управљање и програмирање КУМА типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица)

Политехника - школа за нове технологије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
935

Хибридни погон возила, принцип рада, типови погона, компоненте високонапонског система, безбедност у раду, испитивање.

Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
936

Штетни организми у шумама и елементима зелене инфраструктуре и ресурси интегралне заштите биља у шумарству, пољопривреди и хортикултури

Удружење за пејазажну хортикултуру Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
937

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Центар за образовно лидерство
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
938

Примена Excel програма у менаџменту и пословним финансијама

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
939

Савремени приступ настави, уз помоћ студије случаја у наставним садржајима

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
940

Савремени трендови у пејзажној архитектури у условима климатских промена

Шумарски факултет Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
941

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Средња школа Краља Петра Првог
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
942

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ДИЈАГНОСТИЦИ И ТЕРАПИЈИ АКТУЕЛНИХ БОЛЕСТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика ,,Свилајнац ,, у Свилајнцу
Непосредно
дана: 2
бодова: 16