српски језик и књижевност
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
822

Oд открића до дефиниције - збирне и градивне именице

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
823

Бошњачка књижевност у образовању на босанском језику у Републици Србији

Centar za bošnjačke studije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
824

Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа реченице

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
825

Иновативни приступи тумачењу модерне поезије

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
826

КЊИЖЕВНОСТ И СЛИКАРСТВО, МУЗИКА, ИСТОРИЈА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРЕСЕЦИ У НАСТАВИ

Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
828

Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
829

Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
830

Од игре до уметности – драмски метод у настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
831

Планирање у настави српског језика и књижевности

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
832

РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА Иновативне методе, концепти креативне корелације и актуелности света басне

Задужбина Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
833

Републички зимски семинар

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
834

Савремени приступи настави књижевности подржани ИКТ

Средња техничка школа
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
835

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА

Матица српска
Непосредно
дана: 2
бодова: 8
836

Српски језик и књижевност – од науке до наставе.

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
837

Стандарди и савремена настава Српског језика и књижевности

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
838

Творба речи у настави српског језика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
839

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА УЧЕНИКА СА ОРТОГРАФСКОГ АСПЕКТА

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
840

САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Филозофски факултет Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
841

Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
842

Како развити читалачку писменост

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
843

Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
844

Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима путем интегративне наставе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
845

ОБРАДА ОБАВЕЗНЕ ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ (Развијање читалачке, говорне културе и комуникацијских вештина)

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
846

Позориште лектира – модел комуникације у савременој настави

Позориште лектира
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
847

Примена драмских техника у настави језика и књижевности

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
849

Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
850

Читалачки маратон – утицај читалачких вештина на развој личности

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
851

Читалићи-писалићи у освајању вештина за 21. век

Учитељско друштво Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
853

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
854

„На ком језику сањаш” – рад са билингвалним (двојезичним) дететом

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
855

Учење српског правописа на даљину

Средња техничка школа
Електронски
недеља: 5
бодова: 35