страни језик
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
856

Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
857

English in action

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
858

Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
859

TEAM – Together Everyone Achieves More

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
860

Вредновање и евалуација у настави страних језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
861

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа

Задужбина Илије М. Коларца - Коларчев народни универзитет
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
862

Енглески језик у разредној настави – међупредметна корелација и тематско планирање

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
863

КОНЦЕПТ ВИШЕСТРУКИХ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
865

Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, разменимо

Удружење професора француског језика Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
866

Немачки за адолесценте

Удружење наставника немачког језика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
867

Обука професора француског језика за испитиваче и за припрему ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ

Удружење професора француског језика Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
869

Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Славистичко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
871

Употреба књижевних садржаја у настави енглеског језика

Master Translation
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
872

Non scholae sed vitae: латинска настава у контексту школских и ваншколских активности

Одељење за Класичне науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
873

Дигиталне компетенције у настави страних језика: израда портфолија учења

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
874

Елементи културе земље чији се језик учи као основа за међупредметну корелацију и интердисциплинарни приступ у настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
875

ИКТ у настави шпанског језика

Удружење професора шпанског језика Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
876

Иновације у приступима, методама и техникама у настави француског језика на различитим узрастима и нивоима знања.

ПУ Жил Верн
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
877

Континуирано усавршавање професора који предају француски као страни језик, као и професора који у билингвалној настави предају остале предмете на француском језику

Удружење професора француског језика Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
878

Креативна употреба уџбеника у настави страног језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
879

Креативност у настави страних језика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
880

Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
881

Могућности хибридне наставе у учењу енглеског језика

Филозофски факултет у Нишу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
882

Од граматике до игре – предности учења шпанског језика кроз игру

Удружење професора шпанског језика Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
883

Особености ефикасних дидактичких интервенција с циљем развоја компетенцијa ученика италијанског као страног језика

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
884

Педагошка радионица за професоре француског језика

Удружење професора француског језика Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 19
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
886

Практична примена информационих технологија у настави страног језика

ОШ Вук Караџић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
887

Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика

Задужбина Илије М. Коларца - Коларчев народни универзитет
Електронски
недеља: 4
бодова: 28
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
889

САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Удружење професора шпанског језика Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
890

Усвајање лексичких садржаја и развој лексичке компетенције ученика шпанског језика

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
891

Beyond English

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8