уметности
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
944

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА СА ИНСТРУМЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
945

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
946

Ликовно стваралаштво у школи

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
947

Методика наставе ритма

Удружење Мокрањац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
948

Музика уз помоћ рачунара

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
950

Непокретно културно наслеђе у служби занимљивог школског часа

Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
951

ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
952

Појава импресионизма као прекретница у клавирској интерпретацији

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
953

ПОПУЛАРНА МУЗИКА У НАСТАВИ МУЗИЧКИХ И ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Асоцијација гитариста Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
954

ПРИМЕНА ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА И АПЛИКАТИВНИХ ПРОГРАМА У ПРОЦЕСУ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ – ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
955

Присуство и примена музике у медијима

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
956

Речитатив – свет разноврсних могућности или нужно зло? Проучавање речитатива у односу на остале елементе опере, на примеру Моцартових опера

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
957

Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
958

Семинар за диригенте – од традиционалног ка иновативном

Српска хорска асоцијација
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
959

Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе

Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
960

Теорија музике – практичан приступ

Удружење Мокрањац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
962

Уметност педализације на клавиру

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
963

Учитељи у свету линија, боја и облика

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
964

ФРАНЦУСКА СОЛО ПЕСМА од Берлиоза и Гуноа до данашњих дана – КАКО ПЕВАТИ НА ФРАНЦУСКОМ?

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
965

Хеуристичке методе у читању музичког дела

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
966

Школа карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације

Пријатељи деце Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
967

„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
968

ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
969

КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У НАШЕМ ДАНАШЊЕМ МУЗИЧКОМ ШКОЛСТВУ

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
970

Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
971

Методологија рада на стицању слушних представа о хармонским функцијама и музичком метру

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
972

МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
973

Музичка култура и модерне технологије

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
974

Народна игра – примена народне игре у образовно-васпитним установама

Основна музичка школа Петар Коњовић, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
975

ПРИМЕНА БАРОКНЕ ЛИТЕРУРЕ У ВОКАЛНОЈ И ИНСТРУМЕНТАЛНОЈ ПРАКСИ

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
976

Рад на упознавању основа музичке писмености током првог и другог циклуса основног образовања и васпитања

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
977

УВОЂЕЊЕ У МУЗИКУ: ИНОВАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ МУЗИЧКОЈ ПЕДАГОГИЈИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРЕАТИВНИХ МЕТОДА У НАСТАВИ

Удружење клавирских педагога Војводине - УКЛАПЕВ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Заједница музичких и балетских школа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
979

Школа керамике

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
981

Генератор – обука за развој креативног плеса и покрета

Станица Сервис за савремени плес
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
982

Мала школа позоришта

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
983

Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
984

Од првих нота до концертног подијума

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
986

Плесом и покретом до креативног израза

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
987

Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
988

Ручни рад у вртићима и школи – quilling – (Филиграни од папира) техника у функцији подстицања креативности и концентрације код деце

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
989

САВРЕМЕНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ДЕЧЈЕМ ЛИКОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ – ОБРАЗОВАЊЕ УСМЕРЕНО НА ПРОЦЕС УЧЕЊА И ИСХОДЕ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
990

Корак ка култури

Удружење Млади и игра
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
991

Култура говора у учионици и ваннаставним активностима

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
992

Превенција емоционалног сагоревања наставника у школама

Музичка школа Ватрослав Лисински
Непосредно
дана: 2
бодова: 13