васпитни рад
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
7

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
9

Наставним методама до безбедног ученика у саобраћају

Tehnicka škola GSP
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
10

Нове улоге наставника у школи која учи – међународни стандарди и национални оквири

Медицинска школа Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Стеван Сремац, Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
16

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Центар за популационе политике и одрживи развој
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
17

Вршњачко насиље и шта са њим?

Центар за младе ФАКТА ЕДУКА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
21

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22

Дечији цртеж – инструмент правилног раста, развоја и напредовања

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
23

Дискриминација у образовању – препознавање, поступање и заштита

Удружење грађанки FemPlatz
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
24

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
25

ЕТИКЕТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
28

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Аутономни женски центар
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
29

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности, кроз образовно-васпитни процес

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
33

Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
34

Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Fondacija Tempus
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
37

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
39

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
40

Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
43

Насиље у школи – примети и пријави

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
44

Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
45

Наставник као кључни фактор успешне наставе

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Удружење прфесора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 30
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
49

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
51

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

ОШ Гаврило Принцип
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

ОШ Краљ Петар Први
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
53

Одељенски старешина у савременој школи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
54

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
55

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Заједница која учи Сазнање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57

Подршка детету/ученику у кризним ситуацијама

Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Имам идеју
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
61

Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе

Школа за основно и средње образовање Антон Скала
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
62

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Osnovna skola Kralj Petar I
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67

Превенција проблема понашања кроз оснаживање позитивног развоја ученика

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
68

Претпоставке успешне наставе

Центар за примењену педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
69

Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
71

Програм подршке одељењском старешини

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
72

Програм позитивног понашања у школи

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
73

Професионална оријентација на преласку у средњу школу

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 17
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
76

Развијање социјалних вештина у школи

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
77

РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ

Оаза Сигурности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
78

Рука помоћи и подршке

Средња школе 22.октобар, Жабаљ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79

Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
80

СИДРО – прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
86

Унапређење емоционалних компетенција деце

Психолошки центар за саветовање, едукацију и истраживање - СЕЛФ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Fondacija Tempus
Електронски
недеља: 5
бодова: 18
89

УСМЕРАВАЊЕ ONLINE АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Филозофски факултет у Нишу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
90

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

OŠ Filip Filipović
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92

Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
93

ЈЕДНОСТАВНО, ИЗВИЂАШТВО

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
94

Адекватност у комуникацији у образовно васпитном раду

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97

Безбедност деце и младих на интернету

NIT Solutions
Електронски
недеља: 2
бодова: 14
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
99

Вештина владања собом – асертивна комуникација

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
100

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Udruženje za decu, mlade i porodicu Majndful centar
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103

Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
105

Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108

Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Удружење васпитача болничких група Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
110

Интернет – примамљив и опасан

Друштво наставника техничког образовања Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
111

Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Центар за конструктивно решавање сукоба Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 14
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
117

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
119

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
121

Ми и они други

Група 484
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
123

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

ПУ Полетарац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
127

Ненасилна комуникација

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128

Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
129

Обука наставника за рад са проблематичним родитељима

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
130

ОСЕЋАТИ СЕ ДОБРО У СВОЈОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ УЛОЗИ – СНАГЕ И РЕСУРСИ ЗА ВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
131

Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
133

Педагошки саветодавни рад васпитача и стручних сарадника у функцији оснаживања сопствених капацитета

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
134

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
135

Позитивна дисциплина у вртићу, школи и породици

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
136

Превенција и инклузија кроз форум-театар

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
137

Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ-а

Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
142

Решавање проблема у школи медијацијом и конструктивном комуникацијом

Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
143

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148

Сви наши идентитети

Центар за етику, право и примењену филозофију (ЦЕЛАП)
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
149

Стрес у школи – превазилажење, промена

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
151

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми

Наставничко удружење - Љиг
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
155

Управљање професионалним стресом у функцији развоја вештина комуникације наставника и стручних сарадника

Центар за унапређивање и заштиту психичког здравља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156

Управљање тимовима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
160

Форум театар као техника превазилажења предрасуда и стереотипа у раду са младима

Дом ученика средње ПТТ школе
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
164

Школа – добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту

Синдикат образовања Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
165

Школа – добро место за рад: радно-правни положај, права и обавезе запослених у образовању

Синдикат образовања Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
166

Школа – добро место за рад: Родна равноправност у образовању и разлози за акцију

Синдикат образовања Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
168

„Комуникација без насиља – добра размена”

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
169

„КОМУНИКАЦИЈА – НАЈБОЉА ИНФОРМАЦИЈА” – развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси

Visoka škola za komunikacije
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Девета гимназија Михаило Петровић Алас
Непосредно
дана: 1
бодова: 8