друштвене науке
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
221

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Агенција за едукацију и маркетинг Дуга
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
222

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ И КРЕАТИВНОСТ У НАСТАВИ ФИЛОЗОФИЈЕ

Српско филозофско друштво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
223

Медијска писменост – како оспособити ученике да препознају манипулисање путем савремених и класичних медија

Zaštita potrošača
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
224

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
225

Нова историографска истраживања и настава историје. Методички приступ

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Новосадска новинарска школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
228

МУЗЕЈ ШКОЛЕ У РЕДОВНОЈ И ИЗБОРНОЈ НАСТАВИ

Основна школа „Старина Новак”
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
229

Учити о Холокаусту

Група 484
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
230

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
231

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

АСТРА - Акција против трговине људима
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Гимназија Светозар Марковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8