здравствено васпитање
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
236

Синдром изгарања – како преживети стрес на радном месту

Основна школа „Старина Новак”
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
237

Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности

Црвени крст Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 23
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
239

Исхраном до здравља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
240

Моје здравље – моја одлука

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
241

Прва помоћ код деце

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
242

ВАСПИТАЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ

Центар за образовање и едукацију Хипократ 2012, Бујановац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
244

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
245

Зависност од коцкања и интернета ученика основних и средњих школа

Удружење Центар за васпитање и бригу о деци и омладини и превенцију зависности од коцке и интернета - Адијафора
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
246

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Градски завод за јавно здравље Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
248

Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа тела

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
249

Младост и здравље – изазови савременог доба

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
252

Плесић антистресић – антистрес радионица за децу предшколског узраста

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
253

Први корак у превенцији болести зависности

OŠ VUK KARADŽIĆ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
254

Превенција ХИВ/сиде, алкохолизма, патолошког коцкања, злоупотребе психоактивних супстанци и насиља

Човекољубље, Добротворна фондација Српске Православне Цркве
Непосредно
дана: 2
бодова: 11
255

Репродуктивно здравље младих – шта добар наставник треба да зна

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
256

Слика тела и промене у пубертету – подршка деци за здраво одрастање

Институт за јавно здравље Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
257

Акутни и хронични поремећаји здравља деце. Развој aдекватних модела реаговања и превенција. Како поступати.

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
258

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
259

Емоционална интелигенција као фактор заштите и унапређења менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
261

Заштита и безбедност деце у предшколској установи

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
262

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
263

Маргинализоване групе и здравље

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
265

Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир”

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 16