математика
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
343

Активно оријентисана настава математике

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 30
344

ДО ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА РАЗВИЈАЊЕМ МАТЕМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
346

Задаци у настави математике и њихова улога у формирању математичког мишљења

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
347

Израда тестова и других облика провере знања из математике

Математички факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
348

Интерактивна графика у математици и сродним наукама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
349

Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици

Основна школа 20. октобар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
351

Математика у малом…

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
352

Методичка радионица

Подружница математичара Ваљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
353

МОТИВИСАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКЕ

Математичко друштво АРХИМЕДЕС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
354

Најчешћи принципи у решавању алгебарских, комбинаторних и логичко-комбинаторних проблема на математичким такмичењима

Друштво математичара Србије подружница Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 30
356

Нека занимљива питања у реализацији наставе математике

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
357

Новосадски математички семинар

Друштво математичара Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
359

Примена GeoGebrе у настави математике у основним и средњим школама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
360

Примена општих стандарда постигнућа у планирању, реализацији и вредновању исхода наставе математике у средњој школи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 30
361

Програмски пакет LaTeX за припрему наставних материјала из математике

Универзитет Метрополитан
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
362

Унапређивање наставе математике у основним школама

Економско трговинска школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
364

Унапређивање наставе математике у средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
366

„АРХИМЕДЕСОВ” МАТЕМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ

Математичко друштво АРХИМЕДЕС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
367

Eлементарни концепти у вероватноћи путем дијаграма

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
368

Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
369

Дидактичко-методска поставка часа математике

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
370

Диференцирани приступ настави математике у основној школи

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
372

Интерактивна настава математике

Електротехнички факултет у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
373

Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
374

Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
375

Кад је лака геометрија и мерење прија

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
376

Како помоћи ученику да савлада математику

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
377

Креативна математика – моделовање

Школа за основно образовање одраслих
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
379

Математика у игри

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
380

Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
381

Модели и експерименти у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
382

Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
384

Реални проблеми и математика

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
385

Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери добре праксе

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
386

Стратегије постављања задатака у циљу унапређивања функционалних математичких знања

Институт за педагошка истраживања
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
387

Стратегије решавања математичких задатака

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
388

„Сингапурска математика – од проблема до решења”

Краљевачко друштво учитеља
Електронски
недеља: 3
бодова: 8
389

„Сингапурска математика – од проблема до решења„

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8