деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
172

ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртић

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
173

Oрганизација и реализација кућне наставе за ученике са здравственим проблемима

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
176

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
177

Инклузија по мери детета

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
179

ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА И ИНФОРМАТИКЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНКЛУЗИЈУ

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
180

КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
181

Лутка у настави и инклузивном процесу

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
182

НТЦ и рана музичка стимулација

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
183

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
184

Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Основна и средња школа 9. мај
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

ОШ Милоје Павловић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
186

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Помоћ породици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

ОШ Антон Скала
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
190

Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
191

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
192

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
194

Даровито дете у школи и шта са њим

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
196

Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
197

Индивидуални образовни план – корак у пракси

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
198

Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Центар за квалитетно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Основна школа за ученике са сметњама у развоју Смех и суза
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
202

ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групе

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
203

Кругови пријатеља – вршњачка подршка деци и младима са тешкоћама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
204

Лични пратилац детета – опис посла и изазови у образовном систему

Центар за развој потенцијала деце и младих Плеј
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
205

Ментални статус адолесцената – образовно васпитни изазови и интервенције

Центар за едукацију и саветовање - Драма центар Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
206

Неуропсихологија – дијагностика и добра пракса приступа деци/ученицима са сметњама у развоју и учењу

Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
207

Отвори врата, сви смо исти – мислимо, осећамо, тако се понашамо

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
208

Партиципација у инклузији

Педагошки факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
209

Подршка у учењу ученицима са сметњама у развоју

Ресурсни центар за специјалну едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
210

Рад са децом из маргинализовних група

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
211

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
212

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

ОШ Жарко Зрењанин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
213

Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашању

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
214

Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Центар за развој потенцијала деце и младих Плеј
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

OШ Сава Јовановић Сирогојно
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
217

Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
219

Школа за све – инклузивно образовање

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8