образовање и васпитање на језицима националних мањина
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
390

Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха

Nacionalni savet Vlaha
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
391

Неговање језика и мултикултуралности кроз наставне садржаје босанског језика и књижевности

Друштво за босански језик и књижевност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8