Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
5

Мултисензорна библиотека – библиотека за све

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
33

Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
49

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
61

Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе

Школа за основно и средње образовање Антон Скала
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
172

ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртић

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
177

Инклузија по мери детета

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
179

ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА И ИНФОРМАТИКЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНКЛУЗИЈУ

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
180

КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
181

Лутка у настави и инклузивном процесу

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
182

НТЦ и рана музичка стимулација

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
183

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
184

Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Основна и средња школа 9. мај
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
186

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Помоћ породици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
190

Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
191

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
192

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
194

Даровито дете у школи и шта са њим

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
196

Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
197

Индивидуални образовни план – корак у пракси

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
198

Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Центар за квалитетно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Основна школа за ученике са сметњама у развоју Смех и суза
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
202

ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групе

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
203

Кругови пријатеља – вршњачка подршка деци и младима са тешкоћама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
204

Лични пратилац детета – опис посла и изазови у образовном систему

Центар за развој потенцијала деце и младих Плеј
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
206

Неуропсихологија – дијагностика и добра пракса приступа деци/ученицима са сметњама у развоју и учењу

Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
207

Отвори врата, сви смо исти – мислимо, осећамо, тако се понашамо

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
208

Партиципација у инклузији

Педагошки факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
209

Подршка у учењу ученицима са сметњама у развоју

Ресурсни центар за специјалну едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
210

Рад са децом из маргинализовних група

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
211

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
214

Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Центар за развој потенцијала деце и младих Плеј
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

OШ Сава Јовановић Сирогојно
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
217

Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
219

Школа за све – инклузивно образовање

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
257

Акутни и хронични поремећаји здравља деце. Развој aдекватних модела реаговања и превенција. Како поступати.

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
263

Маргинализоване групе и здравље

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
265

Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир”

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
329

Програмирање игрица у скречу

Висока техничка школа струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
376

Како помоћи ученику да савлада математику

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
665

Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
666

ДЕТЕ У ПРОГРАМУ И ГОВОРНИМ РАЗМЕНАМА

Удружење васпитача Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
697

Вртић као сигурна база: познавати дете и познавати развој

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
705

ДРАМСКЕ ИГРЕ – ПОДРШКА ПОСЕБНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
711

Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
712

Индивидуални приступ и индивидуализација у процесу прилагођавања детета на вртић

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
713

Ка објективности посматрања

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
724

Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
726

Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
740

Процена дечјег развојног статуса – потреба и додатна подршка

ВШССВПИ - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
749

Ја могу – корак напред – Музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
776

Снага је у нама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
854

„На ком језику сањаш” – рад са билингвалним (двојезичним) дететом

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
981

Генератор – обука за развој креативног плеса и покрета

Станица Сервис за савремени плес
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
986

Плесом и покретом до креативног израза

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
992

Превенција емоционалног сагоревања наставника у школама

Музичка школа Ватрослав Лисински
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
999

ПРИМЕНА ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА У РАДУ СА ДЕЦОМ УКЉУЧЕНОМ У ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Висока спортска и здравствена школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1000

Примена ИОП-а у настави физичког васпитања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8